Våre tenester

Nybygg

Planlegg du å bygge nytt? Vi sikrar god kvalitet, høg standard og har gode referansar på nybygg.

Rehabilitering & tilbygg

Vi kan hjelpe deg med det meste av rehabiliteringar, både innandørs og utandørs.

Prosjektering

Vi påtek oss også prosjektering av store og små prosjekt for våre kundar. Les meir her.

Våtrom

Vi kan også hjelpe deg med nybygg eller oppussing av våtromsareal. Spør oss om smarte løysingar.

Uavhengig kontroll

Gjennomført kvalitetssikring av byggearbeid, at prosjekteringa av tiltaka oppfyller alle krav.

Byggesøknad

Før du sett i gang med byggearbeid må du sende ein byggesøknad til kommunen. Vi kan hjelpe deg.

Betongarbeid

Gjennomføring av mindre betongarbeid og forskalingsarbeid til hus, hytte og uteareal.

Andre tenester

Vi bistår med å fullføre prosjektet ditt fra idé og teiknebord, til du setter nøkkelen i døra.

Utleige av kontorlokaler

Er du på jakt etter eit rimeleg kontor med alle fasilitetar og enkel adkomst?