Kva er ein uavhengig kontroll?

Uavhengig kontroll er ein kontroll av kvalitetssikringssystem, prosjektering og utførelsen i eit byggetiltak, og skal gjennomførast av foretak som er uavhengige av dei foretak som har foretatt prosjekteringa og utførelsen. Kravet om uavhengighet tilseier då at det er tiltakshaver som skal bestemme kva foretak som skal gjennomføre kontrollen. Kravet om obligatorisk uavhengig kontroll er nedfelt i plan- og bygningslovens kapittel 24

Den uavhengige kontrollen skal påsjå at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at prosjekteringen av tiltaket oppfyller krav i byggteknisk forskrift (TEK10) og at byggearbeid er utført i henhold til teikningar, arbeidsbeskrivelsar og anna prosjekteringsunderlag.
Hensikta med reglane er å bidra til at det byggast med riktig kvalitet, og å redusere byggefeil. Kontrollen innførast på områder som har betydning for liv, helse og sikkerhet og der konsekvensene av feil er alvorlige.

Be om ein uavhengig kontroll.

VM Bygg AS er sertifisert byggmester og utfører Uavhengig Kontroll for byggeprosjekt. Spør oss gjerne om råd og tips, samt eit uforpliktande tilbod.

SEND OSS EIN FORESPØRSEL

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.