Nybygg & bustad

Nybygg- og oppstart.

Å bygge eit nytt hus er eit stort og spennande prosjekt for alle familiar. Som leverandør forstår vi den store oppgåva  vi har fått tildelt av familien og vi er engasjert heile vegen, frå idé til ferdig produkt.

Før oppstarten av eit nybygg kan være mykje å tenke på. Korleis vil du nybygget skal sjå ut? Kor stort budsjett har du? Kven skal utføre tømrarjobben? Det er derfor viktig å velge profesjonelle aktørar med solid erfaring og kompetanse i tømrer- og byggfaget. All planlegging som gjort anten med arkitekt eller med å finne det riktige huset for deg, skal nå realiserast.

Gjer det sikkert når du skal gå i gang med eit nybygg.

Det å velge riktig byggmester til ditt nybygg er essensielt for å oppnå den gode opplevinga. VM Bygg AS kan ta på seg ansvaret for prosjektet og være den som kontaktar arkitekter, være ein rådgjevar og kontakte entreprenørar. Vi er kjent med alle nivå av entreprise og tilpassar oss difor dine behov. Vi ynskjer at du som kunde skal sleppe å tenke over byggeprosessen – vi skal hjelpe deg frå tomt til du har det ferdige produktet. Vi har eit godt samarbeid med dei fleste tilknytta bransjar og yrkesgrupper i lokalmiljøet – slik at ditt prosjekt får den beste oppfølging.

Be oss om tilbod & befaring.

Vi leverer våre tjenester med stor vekt på kvalitet, service, miljø, økonomi & fleksibilitet. Vi har lang tradisjon for å løyse spesielle oppdrag for mange ulike type kundar og kan i dag vise til fornøgde kundar på våre nybyggprosjekt i Sunnfjord og omegn.

SEND OSS EIN FORESPØRSEL

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.