Byggesøknad

Har du planar om å bygge eit tilbygg, påbygg, bustad, fritidsbustad eller et lite næringsbygg? I byggesakforskrifta defineres dette som eit tiltak.

Trenger du hjelp til søknadshjelp for ditt tiltak? Vi kan hjelpe deg slik at du får ein komplett utarbeida byggesøknad. Er du usikker på om tiltaket vil bli godkjent av kommunen,  anbefalar vi at du bestiller ein førehandskonferanse hos kommunen din. Som ansvarleg søkar kan vi være med på ein slik førehandskonferanse som bistand dersom du ynskjer, men det er ikkje påkrevd.

Ein byggesøknad kan opplevast som eit voldsomt skjemavelde.
For nokon oppleves det å fylle ut byggesøknadar som vanskelig i seg sjølv. For andre er det tida og usikkerhet rundt krav i dei enkelte kommunar som kan vere utfordringa. Dersom du har søkt kommunen om byggetillatelse sjølv  nokon gong, har du kanskje opplevd at kommunen etterspør ytterlegare dokumentasjon undervegs, at praksis i dei forskjellege kommunane eller hos dei forskjellege saksbehandlerane ikkje er lik, eller at kommunen er vanskeleg å få i tale. Sjølv det å søke om å få utføre relativt små tiltak, som oppføring av hytter, fasadeendring, tilbygg eller påbygg, kan opplevast som utfordrende.

Vi tek arbeidet for deg.

Spør oss om råd, veiledning og tips rundt byggesøknadar eller la oss ta heile arbeidet. Vi har lang erfaring og kjenner til både reglar for dokumentasjon og saksgang.

SEND OSS EIN FORESPØRSEL

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.